TÊN MIỀN - HOSTING

Domain Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì/năm lúc khởi tạo Phí gia hạn/năm tiếp theo
.vn 350,000 (VND) 480,000 (VND) 480,000 (VND)
.com.vn 350,000 (VND) 350,000 (VND) 350,000 (VND)
.net.vn 350,000 (VND) 350,000 (VND) 350,000 (VND)
.biz.vn 350,000 (VND) 350,000 (VND) 350,000 (VND)
.gov.vn 200,000 (VND) 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.edu.vn 200,000 (VND) 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.org.vn 200,000 (VND) 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.ac.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.info.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
194,000 (VND)
200,000 (VND)
194,000 (VND)
200,000 (VND)
194,000 (VND)
.pro.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.health.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.int.vn  Bảng giá tên miền 200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
176,000 (VND)
200,000 (VND)
186,000 (VND)
.name.vn  Bảng giá tên miền 30,000 (VND)
26,400 (VND)
30,000 (VND)
26,400 (VND)
30,000 (VND)
27,900 (VND)
Domain Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì/năm lúc khởi tạo Phí gia hạn/năm tiếp theo
.com 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.net 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.org 240,000 (VND) 240,000 (VND)
.mobi  Bảng giá tên miền 443,000 (VND)
354,400 (VND)
443,000 (VND)
376,550 (VND)
.us 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.biz 200,000 (VND) 200,000 (VND)
.info 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.cc  Bảng giá tên miền 730,000 (VND)
584,000 (VND)
730,000 (VND)
620,500 (VND)
.tv  Bảng giá tên miền 850,000 (VND)
680,000 (VND)
850,000 (VND)
722,500 (VND)
.tw  Bảng giá tên miền 890,000 (VND)
712,000 (VND)
890,000 (VND)
756,500 (VND)
.in  Bảng giá tên miền 443,000 (VND)
354,400 (VND)
443,000 (VND)
376,550 (VND)
.eu 220,000 (VND) 220,000 (VND)
.asia  Bảng giá tên miền 385,000 (VND)
308,000 (VND)
385,000 (VND)
327,250 (VND)
.me  Bảng giá tên miền 577,000 (VND)
461,600 (VND)
577,000 (VND)
490,450 (VND)
.name  Bảng giá tên miền 260,000 (VND)
169,000 (VND)
260,000 (VND)
227,500 (VND)
.tel  Bảng giá tên miền 325,000 (VND)
260,000 (VND)
325,000 (VND)
276,250 (VND)